Vandkvalitet - Forklaring

Det er hovedsageligt stoffer, som findes naturligt i grundvandet, og som i større eller mindre grad fjernes på vandværket. Der udover analyseres for et eventuelt indhold af bakterier, sprøjtemiddelrester og andre parametre, som kan indikere om vandet er forurenet.

Drikkvandsanalyser udføres på vandprøver taget hos en forbruger. Der tages prøver 4 gange om året. Der tages 2 prøver pr. gang. Første prøve tages umiddelbart efter at der er åbnet for hanen. Anden prøve tages efter at vandet har løbet i 10 minutter.

Råvandsanalyser udføres på vandprøver taget ved boringerne. Normalt tages der prøver hvert 4. år fra hver boring. 

Der kommer for tiden ofte anbefalinger til vandværkerne om at analysere for nye stoffer i vandet. Vi følger disse anbefalinger på Bolderslev Vandværk så vi kan være så sikre som muligt på at vi har rent vand i hanerne.

Analyse 25 08 22

Analyse 20 07 22

Boring 20 07 22