Vandkvalitet - Forklaring

Det er hovedsageligt stoffer, som findes naturligt i grundvandet, og som i større eller mindre grad fjernes på vandværket. Der udover analyseres for et eventuelt indhold af bakterier, sprøjtemiddelrester og andre parametre, som kan indikere om vandet er forurenet.

Drikkvandsanalyser udføres på vandprøver taget hos en forbruger. Der tages prøver 4 gange om året. Der tages 2 prøver pr. gang. Første prøve tages umiddelbart efter at der er åbnet for hanen. Anden prøve tages efter at vandet har løbet i 10 minutter.

Råvandsanalyser udføres på vandprøver taget ved boringerne. Normalt tages der prøver hvert 4. år fra hver boring. 

Der kommer for tiden ofte anbefalinger til vandværkerne om at analysere for nye stoffer i vandet. Vi følger disse anbefalinger på Bolderslev Vandværk så vi kan være så sikre som muligt på at vi har rent vand i hanerne.

Drikkevand 17. januar 24 før flush

Drikkevand 17. januar 24 efter flush

Drikkevand 10 oktober 23 før flush

Drikkevand 10 oktober 23 efter flush

Analyse 01 09 23 Drikkevand