Bolderslev Vandværk Amba. 

Vandværket forsyner private og erhvervsvirksomheder i Bolderslev og omegn.

 

 

Bolderslev vandværk

Afholder ordinær generalforsamling torsdag, den 19. aug. 2021 kl. 19.00 i Bolderslev Fritidscenter.

Dagsorden.

1. valg af dirigent

2. bestyrelsens beretning til godkendelse

3. det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4. budget for det/de kommende år forelægges til orientering

5. behandling af indkomne forslag

6. valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

7. valg af revisor

8. evt.

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 før generalforsamlingen.

Bestyrelsen

NB. Generalforsamlingen afholdes efter gældende covid -19 restriktioner.

 

Vandværket har nu afholdt 2 ekstraordinære generalforsamlinger hvor bestyrelsen opnåde andelhavernes accept af, at vandværket udtræder af vandsektor lovenens økonomiske regulering pr. 1. januar 2022.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt til vandværket

 

Vandværkspasser:

Christian Kristiansen

Tlf.: 20 32 28 97

Email: kedde 2402@gmail.com

 

Formand:

Andreas Bonde

Tl.f.: 51 74 37 65

Email: formand@bolderslevvandvaerk.dk

 

Kasserer:

Egon Greve 

Tlf.:40 47 21 64

Email: kasserer@bolderslevvandvaerk.dk

 

Cvr.: 33 77 96 15