Bolderslev Vandværk Amba. 

Vandværket forsyner private og erhvervsvirksomheder i Bolderslev og omegn.

 

 

På grund af de skærpede restriktioner er vi nødt til at udsætte generalforsamlingen indtil videre.

 

Bestyrelsen vil gerne have andelshavernes opbakning til en udtræden af Vandsektorlovens økonomiske regulering. Dette skal vedtages som var det en vedtægtsændring. Første skrit i processsen er udsendelse af en del oplysninger om hvad det betyder. Vi har defor udarbejdet et hæfte som alle andelshavere vil modtage i postkassen, men du kan også se hæftet ved at trykke her

 

Der afholdes ekstraordinær Generalforsamling

i Bolderslev Fritidscenter.

Torsdag den 17. december 2020 kl. 19:30

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Forslag om udtræden an den økonomiske regulering i vandsektorloven.

3. Eventuelt.

 

Der afholdes ekstraordinær Generalforsamling

I Bolderslev Fritidscenter

Torsdag den 14. januar 2021 kl. 19:30  Udsat.

med samme dagsorden.

 

Skulle bestyrelsens forslag ikke blive vedtaget den 17. december bortfalder dette møde.

 

Generalforsamling 2020

Årets generalforsamling blev afholdt Torsdag den 20. august.

Referat kan læses under menuen Om Vandværket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt til vandværket

 

Vandværkspasser:

Christian Kristiansen

Tlf.: 20 32 28 97

Email: kedde 2402@gmail.com

 

Formand:

Andreas Bonde

Tl.f.: 51 74 37 65

Email: formand@bolderslevvandvaerk.dk

 

Kasserer:

Egon Greve 

Tlf.:40 47 21 64

Email: kasserer@bolderslevvandvaerk.dk

 

Cvr.: 33 77 96 15