Bolderslev Vandværk Amba. 

Vandværket forsyner private og erhvervsvirksomheder i Bolderslev og omegn.

 

 

Der indkaldes til generalforsamling

Mandag den 13. marts 2023 kl. 19:00

i Bolderslev Forsmalingshus

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning til godkendelse
  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
  4. Budget for det/de kommende år forelægges til orientering.
  5. Behandling af indkomende forslag.
  6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
  7. Evt.

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt til vandværket

 

Vandværkspasser:

Christian Kristiansen

Tlf.: 20 32 28 97

Email: kedde 2402@gmail.com

 

Formand:

Andreas Bonde

Tl.f.: 51 74 37 65

Email: formand@bolderslevvandvaerk.dk

 

Kasserer:

Egon Greve 

Tlf.:40 47 21 64

Email: kasserer@bolderslevvandvaerk.dk

 

Cvr.: 33 77 96 15