Bolderslev Vandværk Amba. 

Vandværket forsyner private og erhvervsvirksomheder i Bolderslev og omegn.

 

 

Bestyrelsen har besluttet at årets generalforsamling først afholdes når det bliver muligt at afholde denne med fysisk tilstedeværelse.

Så snart det bliver muligt vil der blive indkaldt med annonce i Tinglev Ugeblad.

 

Vandværket har nu afholdt 2 ekstraordinære generalforsamlinger hvor bestyrelsen opnåde andelhavernes accept af, at vandværket udtræder af vandsektor lovenens økonomiske regulering pr. 1. januar 2022.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt til vandværket

 

Vandværkspasser:

Christian Kristiansen

Tlf.: 20 32 28 97

Email: kedde 2402@gmail.com

 

Formand:

Andreas Bonde

Tl.f.: 51 74 37 65

Email: formand@bolderslevvandvaerk.dk

 

Kasserer:

Egon Greve 

Tlf.:40 47 21 64

Email: kasserer@bolderslevvandvaerk.dk

 

Cvr.: 33 77 96 15