Bolderslev Vandværk Amba. 

Vandværket forsyner private og erhvervsvirksomheder i Bolderslev og omegn.

 

 

  

    

                             Bolderslev vandværk Amba

Afholder ordinær generalforsamling

Mandag, den 11. marts 2024 kl. 19.30  i Bolderslev forsamlingshus.

Dagsorden:

  1. valg af dirigent
  2. Bestyrelsen beretning til godkendelse
  3. Det  reviderede regnskab forelægges til godkendelse
  4. Budget for det/de kommende år forelægges til orientering
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
  7. Evt.

Kontakt til vandværket

 

Vandværkspasser:

Christian Kristiansen

Tlf.: 20 32 28 97

Email: kedde 2402@gmail.com

 

Formand:

Andreas Bonde

Tl.f.: 51 74 37 65

Email: formand@bolderslevvandvaerk.dk

 

Kasserer:

Henning Hell

Tlf.:23 96 81 99

Email: kasserer@bolderslevvandvaerk.dk

 

Cvr.: 33 77 96 15