TAKSTBLAD

gældende fra d.  01.01 2019

 

 

 

 

 

Tilslutningsafgifter:

 

 

 

Ledningsbidrag incl. stikledning  for ledningsområde Bolderslev by.

Kr.

 2.986

 

           -               incl. stikledning   øvrige ledningsområder :

Kr.        

17.144

 

I områder hvor der ikke er udlagt forsyningsledninger samt øvrige tilslutninger, betales efter aftale med vandværket.

Ledningsbidraget er med stik t.o.m. stophane.

 

 

 

Bidrag til vandværk:

 

 

 

Gælder alle tilslutninger også andelshavere der ønsker tilslutning på mark til hestevanding m.m.

Kr.   

11.973

 

 

 

 

 

Tilslutningsafgifterne skal være vandværket i hænde før ledningsarbejdet påbegyndes.

Ovennævnte priser er indeksreguleret i h.t. Danske vandværkers oplyste pristal.

 

 

 

 

 

Vandafgifter:

 

Der afregnes efter måler, pris pr. m 3.                                                Kr.    2,-

                                                                                              

 

Årlig målerafgift pr. vandmåler.                                                          Kr. 535,-

 

 

Betales forfaldne afgifter ikke efter påkrav, er vandværket berettiget til at

afbryde vandforsyningen.

                                                                                                           

Rykkergebyr     (momsfri)                                                                   Kr. 100,-

Lukkegebyr                                                                                         Kr. 500,-

Oplukningsgebyr                                                                                 Kr. 500,-

+ omkostninger ved oplukning.

Advokater, ejendomsmæglere, manglende aflæsning m.m.,

der nødvendiggør at Bolderslev Vandværk oplyser/aflæser

målerstand opkræves                                                                           Kr. 250,- 


Alle priser er excl. moms.

 

 

Bestyrelsen.

 

 

NB: 1. rykker udsendes af Arwos

        2. rykker overgår til Bolderslev Vandværk


transpix.gif


transpix.gif (43 bytes)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

transpix.gif (43 bytes)